Uit de staatscourant van 8 januari 2013:

Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 7 januari 2013 nr. 332642 houdende wijziging van de Regeling Wapens en munitie in verband met de regulering van het gebruik van airsoftapparaten.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 4, eerste lid, onderdeel e, van de Wet wapens en munitie;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling wapens en munitie wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel g door een puntkomma, worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

h. airsoftapparaat:
lucht-, gas-, of veerdrukwapen met een maximum schotkracht van 3,5 joules, welk wapen voor wat betreft zijn vorm en afmetingen een sprekende gelijkenis toont met vuurwapens;
i. airsoftvereniging:
de vereniging die blijkens de in een notariŽle akte opgenomen statuten tot doel heeft haar leden de gelegenheid te bieden de airsoftsport te beoefenen.
Lees hier verder op overheid.nl .....

Schietsportcentrum Nieuwkoop
Transportweg 21-23
2421 LT  Nieuwkoop
Postadres:  P.O.Box 160, NL 2420 AD Nieuwkoop